PM

PM till Essunga Runt 7 september, Stallaholm,Nossebro

Hålltider

10:00 Utdelning av nummerlappar inleds

10:00-11:00 Efteranmälan öppen

11:30 Framtidsloppet 6–9 år

12:00 Framtidsloppet 10–15 år

Alla barn får medalj och goddiebag efter sitt lopp

12:45 Essunga Runt 23 km

12:50 Essunga Runt 7 Km

Ca.14:00 Prisutdelning 7 km

Ca 15:30 Prisutdelning 23 km

Samling senast 5 minuter innan start på respektive lopp vid Startbågen för genomgång

Tidtagning

Sker via tidtagningsapp. Fullständig officiell resultatlista kommer att finnas tillgänglig senast kl 20 på tävlingsdagen på essungarunt.com

Tidtagning sker i vuxenloppen samt i Framtidsloppet 10–15 år. (Ej i loppet 6–9 år)

Vätska och Energistationer till 23 km

// 9 km -Energi+Vätska // 11,5 km- Energi+Vätska // 20 km -Vätska // + vätska i målområdet till alla lopp-

Omklädning och Parkering

Omklädning finns det tillgång till i Nossebro gyms Campingdel (Till vänster om huvudingången) bara 100 meter från startområdet och 50 m från parkering (Parkeringen ligger mellan Start o Målområdet och Nossebro Gym) Det finns gott om plats på parkering.

Tillbudstelefon – 0720–041873

Detta nummer skall ringas vid allvarlig skada som kräver upphämtning eller om någon tvingas bryta loppet.

Övrigt

· Nossebro Gym har servering med mat, dryck, glass etc.

· ICA Supermarket ligger bara ett par hundra meter från Tävlingsområdet och har allt man kan önska sig av en Livsmedelsbutik.